page_banner

BFT pipetka uchlari

BFT pipetka uchlari

Past ushlab turish uchlari, shuningdek, past bog'lash uchlari deb ataladi, bu DNK, fermentlar, oqsillar, hujayralar va boshqa yopishqoq materiallarning uchi yuzasiga yopishishini kamaytirish uchun o'zgartirilgan pipetka uchlari.

  • 200uL paketli pipetka uchlari

    200uL paketli pipetka uchlari

    Kengaytirilgan uzoq paketli 200uL pipetka uchlari PCR kuchaytiruvchi dasturlarda va radioaktiv, yuqumli va aerozol chiqaradigan namunalarni pipetlash uchun ishlatilishi mumkin.

  • 10uL shaffof pipetka uchlari

    10uL shaffof pipetka uchlari

    Shaffof paketli kengaytirilgan uzun 10uL pipetka uchlari PCR kuchaytirish dasturlari va radioaktiv, yuqumli va aerozol chiqaradigan namunalarni pipetlash uchun ishlatilishi mumkin.