page_banner

U-pastki chuqur quduq plitalari

U-pastki chuqur quduq plitalari

Qo'llash yo'nalishi: genomik DNK ekstraktsiyasi, plazmid DNK ekstraktsiyasi va nuklein kislota ekstraktsiyasi va turli namunalarni tozalash.Proteinlarni cho'ktirish, suyuqlik olish, hayvon to'qimalari, bakteriyalar, o'simliklar, tuproq, klinik namunalar, xamirturush va boshqalar kabi yuqori o'tkazuvchanlik operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beruvchi yuqori o'tkazuvchanlik avtomatlashtirilgan suyuqlik operatsiyalari.